Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ‘Pek çok sorun, Müslümanların bugününü ve geleceğini tehdit etmektedir’

Diyanet İşleri Lideri Ali Erbaş Konya’da düzenlenen Milletlerarası İslami Dayanışma Oyunları Sempozyumu’na katıldı.

Bir otelde düzenlenen sempozyumda konuşan Diyanet İşleri Lideri Ali Erbaş, her alanda sağlam disiplinler geliştiren Müslümanların, bilimde, sanatta, siyasette, mimaride ve hayatın bütün alanlarında insanlığa taraf veren eserler meydana getirdiğini söz ederek, günümüze kadar ulaşan ve yarınlara ışık tutacak olan çok güçlü bir ilim, hikmet, sanat ve kültür mirası bıraktıklarını söyledi.

Bu büyük mirasa sahip çıkma ve onu daha ileri bir noktaya taşıma konusunda bilhassa son üç asırda Müslümanların önemli zafiyetleri olduğunu kaydeden Erbaş, “Bunun bir sonucu olarak Müslüman toplumlar, toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. açılardan dahili ve harici pek çok müdahalelere maruz kalmıştır. Etnik kimlikler, ideolojik farklılıklar ve gerçekte bir zenginlik olan mezhep ve meşrep çeşitliliği üzerinden çıkarılan fitnelerin kavurucu ateşine duçar olmuştur. Savaşlar, işgaller, şiddet ve yoksulluk üzere devasa problemler sarmalına itilen İslam coğrafyası, fitne, terör ve cehalet üçgeninde karamsarlığa ve ümitsizliğe sürüklenmiştir. Gelinen noktada radikalizmden kimlik erozyonuna, tefrikadan din istismarına kadar pek çok sorun, Müslümanların bugününü ve geleceğini tehdit etmektedir. Müslümanların güç ve motivasyonunu sömüren kelam konusu problemlerde harici faktörlerin hissesi olsa da en büyük etkenin kendi iç dinamiklerimiz olduğu aşikardır. Bugün hakikatte rahmete ve kolaylığa vesile olan, özgür niyet ve hür iradeyi besleyen ırk, lisan, mezhep ve meşrep farklılıkları, maalesef ayrılık ve hengame sebebi olarak telakki edilmektedir” dedi.

“ÜMMET COĞRAFYAMIZIN HER YERİNDEN İMDAT ÇIĞLIKLARI YÜKSELİYOR”

Müslümanların imamesi kopan tespih taneleri üzere her biri bir yana dağılmış vaziyette olduğunu anlatan Erbaş, “İşte, Orta Asya’dan Balkanlara, Afrika’dan Kafkaslara kadar İslam coğrafyasının hali pürmelali ortadadır. İşte, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, Libya, Somali, Suriye işte, birinci kıblemiz Kudüs yıllardır kanayan yaramız olan Filistin, bugünlerde tekrar işgalci İsrail’in haksız, hukuksuz ve insafsız hücumlarına maruz kalmaktadır. İşgalci zihniyet, dünyanın sessizliğinden ve Müslümanların dağınık görünümünden aldığı hamasetle Gazze’de bir defa daha çocukları ve pak insanları maksat almaya başlamıştır. Hukuk ve ahlaktan mahrum bu zihniyet, kelamım ona ‘güvenlik politikası’ ismi altında zulümlerini tüm dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam ediyor. Filistinli bebekler gün yüzü görmeden vefatla tanışıyor. Gözü yaşlı annelerin feryadı gök kubbeyi titretiyor. Yalnızca Filistin’den değil, ümmet coğrafyamızın her yerinden imdat çığlıkları yükseliyor. Bilmeliyiz ki yaşadığımız bütün bu ıstıraplar, İslam’ın vahdete çağıran prensiplerinden, Kur’an’ın birleştirici gücünden, Peygamber’in kuşatıcı ve kucaklayıcı davet usulünden uzaklaşmanın bir sonucudur. Kendi inanç ve medeniyet köklerimize tutunamayışımızın ve gönüllerimizi birbirimize gerektiği üzere açamayışımızın acı bir sonucudur. Onca medeniyet müktesebatımıza karşın tarihin ve çağın gerçeklikleri karşısında basiret, feraset ve dirayetli bir duruş ortaya koyamayışımızın vahim bir yansımasıdır. Bizi birbirimizden koparan, coğrafyamızı parçalayan, çaresizlik ve kimsesizlik duygusu içinde düşmanlarımızın insafından medet umacak bir duruma sürükleyen asıl etken, sevginin yerine nefreti büyüten kalbi hastalıklarımızdır. Altını çizerek tabir edeyim ki bugün, yetimlerin gözyaşını dindirecek, pakların kanını durduracak ve ümmet coğrafyamızı yine iyilik yurduna dönüştürecek bir kardeşlik şuurunu geliştirmekten ve güçlendirmekten öbür çıkış yolu bulunmamaktadır” halinde konuştu.

“İSLAM DÜNYASI, BUGÜN ADETA TATLI SU DERYASINDA SUSUZLUK ÇEKMEKTEDİR”

Yüreklerin birleşmeden zihinlerin birleşmesinin mümkün olmayacağını aktaran Erbaş, “Yüreklerimizi birleştirmenin başlangıç noktası ise, İslam’ın vahdet ve iyilik ikliminin cümle kapısı olan nebevi tavsiyesine ram olmaktır. İslam’ın barış davetini içselleştirerek bütün Müslümanlarla bir ortaya gelme iradesi gösterebilmektir. Her kuralda hak, hakikat ve uygunluk yolunda birbirimize takviye olmaktır. Gerçekten Kur’an-ı Kerim’de büyük Allah, Müslümanları tevhit ekseninde bir ortaya gelmeye çağırmaktadır. Farklılıkların ayrılık sebebi haline getirilmesi durumunda nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kalınacağı konusunda bizleri açıkça uyarmaktadır. Kelam konusu prensip ve ikazlara gereken hassasiyetin gösterilmemesi, Müslümanların ve İslam coğrafyasının parçalanmasıyla sonuçlanmıştır. Kuşkusuz Müslümanları bu türlü vahim bir tabloya sürükleyen sebeplerin başında cehalet gelmektedir. Bu cehaletin iki boyutu vardır: Birincisi, Kur’an, sünnet ve medeniyet müktesebatımız konusundaki cehalet; ikincisi ise İslam coğrafyası üzerinde kurgulanan senaryolar konusundaki cehalettir. Asırlarca kendi ilim ve kültür zenginliklerinden bihaber bırakılan İslam dünyası, bugün adeta tatlı su deryasında susuzluk çekmektedir. Büyük bir hazine üzerinde yoksulluk yaşamakta ve sahip olduğu imkanların farkında bile olmaksızın kurtuluşu öbür dünyalarda aramaktadır. Maalesef tefrika ve iç hengameler sebebiyle heybetini yitirdiği için emperyalist güçlerin tasallutuna maruz kalmaktadır” tabirlerini kullandı.

“BU COĞRAFYAYI, ACI VE GÖZYAŞI DİYARI HALİNE GETİREN SEBEPLERİ ORTADAN KALDIRMANIN YOLLARINI ARAMALIYIZ”

İslam toplumlarının bugün içinde bulunduğu olumsuz tablonun, asla ümitsizliğe sürüklememesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, “Unutmamalıyız ki bizler bütün problemlerimizi çözebilecek inanca, irfana ve bilgi birikimine sahibiz. Hem kendimizin hem de bütün insanlığın problemlerini çözme noktasında Kur’an ve sünnet, en büyük imkanımızdır. Geçmişte olduğu üzere bugün de öncelikli sorumluluğumuz, Kur’an’ı ve sünneti gerçek anlamak, bildiri ve unsurlarını çağımıza taşımaktır. İnancımızın bu iki temel kaynağı, tıpkı vakitte bizlere, yüreklerimizi birbirimize açmamızı, ortak tabanımızı sağlamlaştırmamızı ve kardeşlik ekseninde bir dayanışma şuuru geliştirmemizi telkin etmektedir. Bu noktada bizim için kıymetli bir pusula olarak asrısaadette gerçekleştirilen ‘uhuvvet’ ve ‘dayanışma’ örneklerini zikredebiliriz. Hayata ve olaylara İslami bir şuur ve ahlak perspektifinden bakarak o esaslı kardeşlik mefkuremizi bugün yine canlandırmak bizim elimizdedir. Medeniyet köklerimizden neşet eden bu mefkureyi çağın gerçekliklerini dikkate alarak yine ihya etme marifetini kesinlikle göstermeliyiz. Bütün boyutlarıyla İslam’ın hayat anlayışını, adalet ve merhamet ülküsünü, hukuk ve ahlak unsurlarını bilimden teknolojiye, iktisattan sanata, eğitimden spora her alana teklif etmenin çabası içinde olmalıyız. Öteki taraftan problemlerimizi kendi imkanlarımızla çözebilmek için Müslümanlar olarak daha fazla uğraş göstermeli; birbirimizin, birliğimizin ve ortak kıymetlerimizin farkına varmak için daha çok bir ortaya gelmeliyiz. His, fikir ve harekette güç birliği yaparak asırlardır sekinet yurdu olan bu coğrafyayı, acı ve gözyaşı diyarı haline getiren sebepleri ortadan kaldırmanın yollarını aramalıyız. İşte o vakit, kelam konusu bu karamsar tabloyu değiştirme imkanına kavuşmuş olacağız. Aksi halde parçalanmışlığı sebebiyle genç ve dinamik insan gücünü, zenginliklerini ve imkanlarını gereğince kullanamayan İslam dünyası, emperyalist müdahalelere ve meydan okumalara gerektiği üzere karşı koyamayacaktır” dedi.

“BİRLİKTE GENİŞ VE DERİNLİKLİ PROJELER GELİŞTİRİLMELİDİR”

İslam coğrafyasının kardeşlik ve dayanışma şuuruyla tekrar toparlanmasına ve ümmetin vahdetine ilim insanlarının öncülük edeceğini belirten Erbaş, “Bu meyanda öncelikle din alimlerimizin, alımlarımızın bir ortaya gelmesi, büyük bir dayanışma ve uyum içerisinde çalışması, temel problemlerde ortak akıl, yaklaşım ve telaffuz oluşturması büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Ayrıyeten bilgi, birikim, fikir ve deneyimleriyle topluma ve idare düzeneklerine rehberlik etmesi, ufuk açması, süratle değişen dünyada ümmet varlığımız ve geleceğimiz açısından ötelenemez bir sorumluluktur. Bu bağlamda eğitim, aile, gençlik, etraf, besin, iktisat, teknoloji, spor üzere bahislerde ve insanı ilgilendiren bütün alanlarda işbirliği ve ortak çalışmaların fikri tabanı hazırlanmalıdır. Birlikte geniş ve derinlikli projeler geliştirilmelidir. İnanıyorum ki İslam’ın üniversal bildirileri ve hoş ahlak unsurları ekseninde hakikat bir metotla hayata geçirilecek bu cins tertipler, Müslümanların dayanışma imkan ve potansiyelini daha güçlü ve görünür kılacaktır. Kelam konusu potansiyel gerektiği üzere kullanıldığında ise İslam dünyası, sahip olduğu doğal zenginlikler, stratejik pozisyon, genç ve dinamik nüfus üzere avantajlarını daha faal bir biçimde kullanma imkanı bulacak ve her açıdan dünyanın en değerli gücü haline gelecektir” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir