Bugün 20 Kasım Çocuk Hakları Günü…

‘İnsan hakları’ kavramına dahil olan çocuk hakları 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde kutlanıyor. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı? İşte 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili merak edilenler…

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Çocuk hakları, insan hakları kavramının içinde ele alınması gereken bir konudur. Bugün, dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır.

20 Kasım tarihi, Birleşmiş Milletlerin (BM) kararı doğrultusunda 1989 yılından beri “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Amaç, çocuk hakları konusunda toplumdaki farkındalığı arttırmaktır. BM Genel Kurulunun 20 Kasım 1989da imzaladığı Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi Türkiye 27 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe koymuştur. Bu sözleşme, çocukların eğitim, sağlık hizmetlerine erişim, yaşama ve gelişme; ekonomik, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma, ifade ve düşünce özgürlüğü gibi pek çok alanda çocuk haklarını güvence altına alıyor.

ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK HAKLARI İLE İLGİLİ BİLMESİ GEREKEN KONULAR

Çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi, kendisinin ve başkalarının haklarına saygı duyan bir birey olarak yetiştirilebilmesi için ailede başlayan eğitimin okulda da sürmesi gerektiğini söyleyen Mertoğlu, Öğretmen ve yöneticilerin çocuk hakları konusunda bilinçli olmalarının önemi büyüktür. Okulda öğretmen ve yöneticilerin çocuklar için sevgi ve güven ortamını sağlamaları çocuk haklarının hayata geçirilmesinin en temel koşuludur. Ayrıca çocuk hakları konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi, okulda çocukların haklarını öğrenmesine ve kullanmasına izin verilmesi, kendini ilgilendiren kararlara ve işlere katılma hakkı tanınması, fikrini özgürce ifade edebilmesine olanak tanınması, kendi davranışlarını kontrol edebilme yeterliliğinin kazandırılması, aynı zamanda demokratik bir ortamın sağlanmasının da gerekliliğidir. Özetle çocuk haklarının hayata geçirilmesi bakımından okulda öğretmen ve yöneticilerin sorumlulukları kritik bir önem taşır dedi.

ÇOCUKLAR HAKLARINI ARAYABİLİR Mİ?

Çocuk hakları konusunda bilinçli ve duyarlı bir ortamda yetişen çocukların haklarını rahatlıkla arayabileceğini ifade eden Mertoğlu, Çünkü rol modeli olan anne ve babalar ya da eğitim ve bakımından sorumlu olan kişilerden bunun yollarını öğrenmiş olacaklardır. Kendi haklarına saygı duyulan çocuklar, yaşamlarının her döneminde başkalarının haklarına saygı duyulması gerektiğini içselleştireceklerdir diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir