Hibrit çalışma sistemi nasıl devam edecek?

%23’lük kısma nazaran sistemin nasıl süreceğini vakit gösterecek

Kısmen yahut büsbütün ofis dışından çalışma kavramı salgın öncesinde de tartışılıyordu. Elbette tartışma bu formda çalışmaya müsait işler için geçerliydi. Salgın, bu tartışmaya bir müddetliğine son verdi diyebiliriz. “Hayati nedenler” ile uzaktan çalışabilecek herkes bir müddet uzaktan çalıştı. Salgının tesirini yitirmesinin akabinde kimi bölümler, kimi şirketler tekrar kısmen yahut büsbütün ofiste çalışma nizamına döndüler. İşte bu noktada hibrit çalışma sistemi gündeme geldi. Bizim bu husustaki yeni araştırmamıza nazaran ülkemizde çalışanların üçte ikisi için ofis/işyeri harici çalışma esasen işin tabiatı gereği mümkün değil. Araştırmamız gösterdi ki işi ofis/işyeri harici çalışmaya müsait olan yarısı kısmen ya da büsbütün uzaktan çalışmaya devam ediyor. Lakin bu çalışma biçiminin 6 aydan daha uzun mühlet devam edeceğini düşünenler azınlıkta, yalnızca %23’lük  bir kesim bu kanıda. Nasıl devam edileceğini vakit gösterecek.

Ülkemizde hem büsbütün konuttan çalışmak isteyenlerin hem de büsbütün ofiste çalışmak isteyenlerin oranı öteki ülkelere kıyasla yüksek. Bizde büsbütün meskenden çalışmak isteyenler öbür ülkelere kıyasla 2 kat, büsbütün ofiste çalışmak isteyenler ise  1,5 kat daha fazla.

Diğer ülkelerde ise hibrit çalışmayı tercih edenler çok daha fazla, bu çalışma biçimini tercih edenler bizde yaklaşık %45 iken öbür ülkelerde %68. Bu tercihin ardında yatan temel motivasyon hibrit çalışma sayesinde daha az para ve vakit harcamak durumunda kalmak ve tabi daha güzel bir iş-özel hayat istikrarı yakalayabilmek.Ülkemizde şu anda uzaktan çalışmakta olanların %87’si büsbütün yahut kısmen işyeri dışından çalışmaya devam etme taraftarı. Bu oran öbür ülkelerde yaptığımız araştırmalarda daha yüksek, %92’ye varıyor.

Resme başka taraftan bakarsak hali hazırda ülkemizdeki uzaktan çalışanlar içinde on bireyden altısı ofis ile bir temaslarının olmasını istiyor. %13 büsbütün ofise dönmek isterken, %45 hibrit bir çalışma biçimini yani biraz işyerinde biraz uzaktan çalışmayı tercih ediyor.

Dünyada yöneticilerin büsbütün meskenden çalışmayı tercih etme oranı genç çalışanlara kıyasla 3 kat düşük. İş hayatının başlarında olan çalışanların %28’i bundan sonra yalnızca meskenden çalışmak istediklerini belirtirken üst seviye yöneticiler ortasında bu oran %10’a düşüyor. Gerek orta seviye gerekse üst seviye yöneticiler hibrit çalışmayı etkin iş birliği sağlayabilmek açısından en uygun alternatif olarak görüyorlar. Yöneticilerin bu formda düşünmesinde genç çalışanlarını öteki şirketlere kaybetme kaygısının de rolü olması ihtimali var elbette. Genç çalışanlar için ise iş birliği sağlama manasında büsbütün konuttan çalışma, hibrit çalışma ile büsbütün ofise dönme alternatifleri ortasında pek bir fark yok. Onlar konuttan çalışırken de birbirimize güya ofisteymişiz üzere takviye olabiliriz düşüncesindeler.

Hibrit çalışma ile “mevcut kadroların” işlerin yürütebildiği görüldü. Lakin bundan sonraki kuşağın hibrit çalışma ile muhakkak yetkinlik düzeyine ne kadar müddette erişebileceği bir soru işareti. Bu geçiş devrinde yetkinlik kazanımının daha uzun mühlet aldığını gözlemliyoruz. Daha uzun vadede gerek eğitmenlerin gerekse eğitilenlerin “bu yeni sistemin yerlileri” olduğu bir dünyada bu da olumsuzluk da ortadan kalkabilir tabi. İşin hisler ile ilgili olan insan ilgileri, takımdaşlık, karşılıklı tolerans üzere boyutları ise derin tartışmalara muhtaç. “Doğma-büyüme” hibrit çalışan jenerasyonlar işin bu tarafına nasıl yaklaşacaklar göreceğiz.

Çalışanların %34’üne nazaran işleri uzaktan çalışmaya uygun

SORU: İşiniz uzaktan çalışmaya uygun bir iş mi?

SORU: Şu anki çalışma formunuz nasıl?

10 şahıstan 3’ü ‘1 ay daha bu formda çalışırım’ görüşünde

SORU: Ne kadar mühlet daha evden/uzaktan çalışacağınızı düşünüyorsunuz?

Çalışanların yalnızca %13’ü hergün işe gitmek ve ofiste çalışmak istiyor

SORU: Pekala siz bundan sonraki çalışma sisteminizin nasıl olmasını istersiniz?

Dünyada da çalışanların çoğunluğu hibrit çalışma sistemini tercih ediyor

SORU: Gelecekte siz nasıl çalışmayı istersiniz?

 

Uzaktan çalışanlar için bu tertibin sağladığı en büyük yarar para ve vakit kazancı

SORU: Uzaktan çalışmanın size sağladığı yararlar nelerdir?

Peki yöneticiler nasıl düşünüyor?

SORU: Gelecekte siz nasıl çalışmayı istersiniz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir