Hükümeti destekleyen sendika da beğenmedi

Hak-İş Genel Lideri Mahmut Arslan, “Asgari fiyat artışı, değerli olmakla birlikte belirlenen sayı işçilerin ve toplumun beklentilerini tam manasıyla karşılamamıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, minimum fiyatın 2023 yılında brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

“Böylece minimum fiyata, Temmuz 2022’deki artışa nazaran yüzde 54,66, Ocak 2022’deki artışa nazaran yüzde 99,84 oranında artırım yapıldı. 2023 yılı ocak ayından itibaren geçerli olacak minimum fiyat artışı, kıymetli olmakla birlikte belirlenen sayı işçilerin ve toplumun beklentilerini tam manasıyla karşılamamıştır. Taban fiyata yönelik düzenlemeler yapılırken, çalışanların ailevi yükümlülüklerinin dikkate alınması ve çalışanların hayat pahalılığına ve bilhassa besin enflasyonuna karşı korunması gerekliliğinin altını bir sefer daha çizmek istiyoruz.

2018’de emeğin ulusal gelirden aldığı hisse yüzde 31,6 iken, 2022’de bu oran yüzde 26,3’e gerilemiştir. Öteki yandan, sermayenin ulusal gelirden aldığı hisse ise 2018 yılında yüzde 51,8 iken, 2022’de yüzde 54,8’e yükselmiştir. Ulusal gelirin dağılımına bakıldığında, işletmeler açısından sürdürülemez bir durumun olmadığı, bilakis öncü kesimlerdeki işletmelerin büyümeye devam ettiği ve patronların yükünü hafifletecek değerli düzenlemelerin hayata geçtiği görülmektedir. Bundan sonra da bu düzenlemelerin yapılmaya devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, 2023 yılında taban fiyat için patronlara verilen devlet dayanağının 250 liraya çıkarılmasını da değerli buluyoruz.”

GELİR VERGİSİ ORANINDA YÜZDE 10 TALEBİ

Tüm fiyatlardan minimum fiyat kadar olan kısmın vergiden muaf tutulması uygulamasını kıymetli bulmakla birlikte gelir vergisi konusunda düzenleme talep ettiklerini vurgulayan Arslan, açıklamasında şu tabirlere yer verdi:

“2002’de belirlenen birinci gelir vergisi dilimi fiyatı 15 brüt taban fiyata tekabül etmekte iken, bu oran yıllar içerisine giderek azalmış ve 2022 yılında 4,95 katına kadar gerilemiştir. Yani minimum fiyat ile vergi oranları ortasındaki makas giderek daralmaktadır. Bu kapsamda vergi oranlarının ivedilikle düzenlemesine gereksinim olduğunu belirtmek istiyoruz. Hak-İş olarak, fiyat üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ile bu sayının daha da iyileştirilmesinin mümkün olacağının altını bir sefer daha çiziyoruz. Ülkemizin ekonomik süreçleri göz önüne alındığında bütün fiyat geliri elde edenler için bir yıl boyunca gelir vergisi oranının yüzde 10 ile sabitlenmesi talebimizi yineliyoruz. Bu kapsamda, minimum fiyata ait esaslı bir değişiklik yapılarak, bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu mukavele sistemini bozmayacak, çalışanların aileleri ile birlikte insanca yaşayabilmesine imkan tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz.”

Asgari fiyattaki artışın özel kesimde örgütlü iş yerlerinde çalışan çalışanlar ile üniversiteler ve belediyelerde çalışan kamu emekçileri fiyatlarına de birebir oranda yansıtılmasını isteyen Arslan, “İşçilerin tamamını temsil etmekten uzak olan Taban Fiyat Tespit Kurulunun çoğulcu, iştirakçi ve kapsayıcı olmaktan çok uzak, çağın gerisinde kalmış yapısının değiştirilmesi, iştirakçi bir anlayışla yine belirlenmesi talebimizi yineliyoruz. Açıklanan taban fiyatın tüm işçilere, ülkemize iyi olmasını temenni ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir