Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan seçimler için “veri işleme” uyarısı

Kişisel Bilgileri Müdafaa Kurumu’nun internet sitesinden yayımlanan duyuruda, seçim faaliyetleri kapsamında çeşitli ferdî bilgilerin işlendiği belirtildi.

Siyasi partilerin, yürüttükleri faaliyetler nedeniyle işledikleri şahsî bilgiler bakımından Ferdî Dataların Korunması Kanunu kapsamında yer alan “veri sorumluları”ndan olduğu vurgulanan duyuruda, siyasi partilerin, başta Siyasi Partiler Kanunu olmak üzere ilgili kanunlar mucibince kuruluş, üyelik, seçimlerde aday belirleme faaliyetleri, yetkili organlarının seçimi ve bunların ilgili mercilere bildirimi üzere süreçler kapsamında şahsî bilgileri işledikleri ve bu bilgileri tekrar ilgili kararlar çerçevesinde aktarabildikleri kaydedildi.

Duyuruda, siyasi partilerin, Şahsî Bilgilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hususlarında belirtilen koşullara dayalı olarak şahsî bilgi işlemesi gerektiği vurgulandı.

İlgili bireylerin özel nitelikli şahsî verisi olan “siyasi düşünce”sine ait dataların, Kanun’un, “Sağlık ve cinsel hayat dışındaki şahsî bilgilerin Kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık isteği olmaksızın işlenmesi mümkündür” kararı mucibince işlenebileceği aktarıldı.

Duyuruda, siyasi partilerin, “açık rıza” sürece kuralına dayanarak da bilgi işleyebileceği, bu durumda isteğin, belirli bir hususa ait olarak, bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile alınmış olması gerektiğinin altı çizildi.

Siyasi partilerin sesli, manzaralı yahut yazılı bildiriler göndermek emeliyle ferdî data olan irtibat verisini işlemesinin yalnızca kendi üyeleri bakımından mümkün olduğu da kaydedildi.

Duyuruda, propaganda gayesiyle vatandaşlara sesli, imajlı yahut yazılı iletiler gönderilemeyeceğinin Seçimlerin Temel Kararları ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da düzenlendiği hatırlatılarak bağımsız adayların vatandaşların ferdî datalarını bu emelle işlememeleri gerektiği tabir edildi.

KVKK duyurusunda, seçim süreçlerinde ferdî bilgi sürece faaliyetlerinde bu konulara uygun hareket edilmesi istendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir