Müteahhitler tıbbi cihazları teslim etmedi, ameliyatlar gecikti

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı 2020 yılı Denetim Taslak Raporu’nda şehir hastaneleri ile ilgili tespit edilen ancak Sayıştay Raporu’na yansıtılmayan usulsüzlükleri açıkladı.

İDAREYE TESLİM EDİLMEDİ

Emir’in verdiği bilgiye göre taslak raporda tıbbi cihazların teslimine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Yapılan incelemede, bazı şehir hastanelerinde, görevli şirketler tarafından getirilmesi gereken ve bir takım özellikli tıbbi hizmetlerin sunumunda kullanılan tıbbi cihazların İdareye teslim edilmediği halde söz konusu tıbbi cihazların bitirilmemiş işler kapsamında değerlendirilerek fiili tamamlama belgesi düzenlendiği ve hastanelerin işletmeye açıldığı tespit edilmiştir. Örneğin, göz ameliyatlarında kullanılan eximer laser cihazının ve üroloji ameliyatlarında kullanılan da vinci robotunun Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin işletmeye açılan 2’nci aşamada getirilmesi gereken cihazlardan olduğu, ancak kabul tutanakları incelendiğinde bu cihazların tesliminin bitirilmemiş işler kapsamında değerlendirilerek teslim edilmeleri için 30/60/90 gün verildiği anlaşılmış olup, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla söz konusu cihazlar henüz İdareye teslim edilmemiştir.

SABİM VE CİMER’E ÇOK SAYIDA ŞİKAYET

Eximer laser cihazı göz kusurlarının giderilmesi için yapılan ameliyatlarda kullanılmakta olup mevcut durumda Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde bu ameliyatlar gerçekleştirilememektedir. Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliğinin Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne yazdığı yazıda söz konusu göz ameliyatlarının yapılmamasından kaynaklı uzun hasta bekleme listelerinin oluştuğu, hastaların tedaviye erişimlerinin engellendiği ve SABİM ile CİMER’e çok sayıda şikayetin yapıldığı ifade edilmektedir. Da Vinci Robotu ise, üroloji ameliyatlarında kullanılan bir cihaz olup mevcut durumda bu ameliyatlar, hastane planlanırken öngörülmemesine rağmen söz konusu tıbbi hizmetin aksamaması için, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kapanan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden getirilen Da Vinci Robotu ile yapılmaktadır. Ancak söz konusu ameliyatlar için de hastalara çok ileri tarihli ameliyat randevusu verilebildiği ve dolayısıyla hasta mağduriyetinin oluştuğu görülmektedir.

LENFOMA TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ CİHAZ DA YOK

İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde de, Dermotoloji kliniğinde kullanılması planlanan Elektrokoter ve Puva Cihazı gibi bazı tıbbi ekipmanların hastanenin açılış tarihinde görevli şirket tarafından getirilmediği, muayene ve kabul komisyonunca söz konusu cihazların bitirilmemiş işler kapsamında değerlendirilerek görevli şirkete ek süre verildiği görülmüştür. Halbuki puva cihazı cildiye hastalıklarının tedavisinde kullanılmakta olup Kutamaz T hücreli lenfoma hastalığının tedavisinde önemli bir cihazdır. Elektrokoter ise, cildiye kliniğinde cerrahi müdahalelerde kullanılan bir cihaz olup, ilgili dokunun yakılarak yok edilmesi için kullanılmaktadır.

EMİR: BAKANLIK VATANDAŞIN SAĞLIĞINI HİÇE SAYIYOR

Rapordaki tespitleri değerlendiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığının yandaş müteahhitleri kayırmak uğruna hastaları mağdur ettiğini ve bu mağduriyetin hem CİMER ile SABİM şikayetlerine hem de sansürlenen Sayıştay raporuna yansıdığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Bakanlık, söz konusu eksikle ilgili Sayıştay’a verdiği yanıtta ‘Da Vinci Robotun idareye teslim edilmemesinin sağlık hizmet sunumunu esaslı bir şekilde etkilemediği, alternatif tedavi yolları ile de hastaların tedavi edilebileceğini’ ifade ediyor. Hastalara verilen ileri tarihli ameliyat randevuları ortadayken sağlık hizmet sunumu nasıl etkilenmez anlaşılır gibi değil. Sansürlenen bu rapordan ve kayda geçen ifadelerden de yine anlıyoruz ki, iktidar bir avuç zengin için vatandaşının sağlığını hiçe sayıyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir