Sahil Güvenlik Komutanlığı 2022/2 uzman erbaş alımı başladı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ilana çıktı. Yayımlanan kılavuza nazaran 2022 yılı ikinci periyodunda Topçu, Motorcu ve Sürücü branşlarında uzman erbaş alımı yapılacak. İşte detaylar…

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, 

b. En az lise mezunu olmak, 

c. 2022 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), 

ç. Askerlik vazifesini yükümlü erbaş/er yahut kontratlı erbaş/er olarak yapmış yahut yapıyor olmak, 

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, müracaat tarihinin birinci günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla mühlet geçmemiş olmak (10 Ekim 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), 

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-13’te yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu dokümanın “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Kontratlı erbaş ve erlerden; müracaat tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl misyon yapmış ve müteakip mukavele müddetleri içinde olanlar için 2022 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), Kontratlı erbaş ve erlerden, müracaat yaptığı tarihte kontrat mühletini doldurmuş ve kontratını yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş kuralı uygulanacaktır (2022 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), 

g. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığında daha evvel subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları öteki Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına karşın müracaat yapan adayların süreçleri hangi basamakta olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir), 

h. Kontratlı erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın kontratı feshedilenler ile kendi isteği ile kontratını yenilemeyenler yahut ayrılanlar, ilgili mevzuattaki koşulları sağlamak kuralıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er Yönetmeliği Md.28/1), Müracaat yapan tüm adayların durumları öteki Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, kontratları kendi kusurlarından ötürü feshedilmiş olan adayların süreçleri, hangi etapta olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir, 

ı. Yapılacak yazılı imtihan (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sıhhat muayenesi, fiziki kabiliyet ve kıymetlendirme testleri, uygulamalı mesleksel bilgi imtihanları ile mülâkat imtihanlarında başarılı olmak ve Kıyı Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek, 

i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, 

j. Taksirli cürümler hariç olmak üzere, başka hatalardan isimli yahut askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla periyodik hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mâhkum olmamak, affa yahut vakit aşımına uğramış veyahut para cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş ve isimli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli cürümler nedeniyle altı ay yahut daha fazla mühlet ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

k. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, kararın açıklanmasının geri bırakılması karar verilse yahut affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen kabahatler ile kolay ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, palavra yere tanıklık, palavra yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, bayan yahut erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri alışılmış mukarenet, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut erdem ve haysiyeti kırıcı kabahatler ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma kabahatleri ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, direnç, fesat, isyan kabahatlerinden ötürü veyahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci unsurunda yazılı hatalardan mahkum olmamak, 

l. Kıyı Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin gurur ve haysiyeti ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunmamış, tavır ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak, 

m. Sıhhat Bakanlığı tarafından sıhhat heyeti raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü hususu kapsamında Ek-D çizelgede belirtilen temeller çerçevesinde Komando sıhhat yeteneklerini karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararlı sıhhat heyeti raporu almış olmak uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıyeten branş özelliklerine nazaran gereken şartları karşılamak, (Adaylar; sevk edildiği hastanede sıhhat heyetlerince kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sıhhat şurası raporlarını Kıyı Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar), 

n. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci unsurda yer alan tablodaki kaideleri karşılamak), 

o. En az 164 cm. uzunluğunda olmak şartıyla, Sayfa-11’de yer alan uzunluk ve kilo oranları tablosunda belirtilen bedeller içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı beden yüküdür. Uzunluk, çıplak ayakla ölçülür.). 

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 10-20 Ekim 2022 tarihleri ortasında yalnızca https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Müracaat sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. 

Başvurular; 10 Ekim 2022 saat 14:00’te başlayıp, 20 Ekim 2022 saat 14:00’te sona erecektir. Tüm branşların yahut birtakım branşların müracaat sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise yönetim tarafından müracaat müddeti, tüm branşlar yahut kimi branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir