Türkiye yeni dönemde çevreye odaklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G-20 Zirvesi’nde de lisana getirdiği emisyon azaltma maksatları doğrultusunda OVP’yle Türkiye yeşil dönüşüme odaklanacak. Kamu alımlarında yeşil eser öncelikli olacak, yenilenmiş eser sistemi yaygınlaştırılırken, geri kazanılmış ikincil eser standartları belirlenecek.

CARİ AÇIKTA KALICI İYİLEŞME

Yeşil dönüşümü öncelikleyen global yatırımların da Türkiye’ye çekilmesini hedefleyen programda, cep telefonundan beyaz eşyaya yenilenmiş eser sisteminin yaygınlaştırılması, kamunun yeşil alım yapması gibi31 önlem yer aldı. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanında atılacak adımlarla Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatının nicelik ve niteliği artırılarak, dünya ihracatından alacağı hisse yükseltilecek. Cari süreçler açığında kalıcı güzelleşme sağlanacağı belirtilen programda atılacak adımlar özetle şöyle sıralandı:

EMİSYON TİCARETİNE HAZIRLIK

“Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) türel altyapısı tamamlanarak, Avrupa Birliği Sonda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) uyumlu bir yapıda geliştirilecek. 2053 net sıfır karbon emisyon gayesi doğrultusunda uzun vadeli düşük emisyonlu kalkınma stratejisi hazırlanacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sektörel yol haritaları hazırlanacak. Tüketicinin sıhhat ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması, sürdürülebilir tüketim modeli kapsamında yenilenmiş eser sisteminin yaygınlığı artırılacak. Yeşil kamu alımları stratejileri geliştirilecek, yeşil dönüşümü destekleyen satın alma kriterleri belirlenecek. Etrafa hassas çok modlu nakliyecilik terminalleri oluşturulacak. Neredeyse Sıfır Güçlü Binalar (NSEB) yaklaşımı yaygınlaştırılacak. Çevresel, Toplumsal ve Yönetişimsel kriterler çerçevesinde memleketler arası finans piyasalarına iştirak hızlandırılacak, yeşil dönüşüme yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir finansman araçları geliştirilerek yatırımların finansman muhtaçlıkları karşılanacak.

Dijital ve yeşil dönüşümle değişen işgücü piyasasına bayanların tam, eşit ve garantili iştiraklerinin sağlanması ve bu kapsamda muhtaçlık duyulacak yeni marifet ve yeteneklerin bayanlara ve kız çocuklarına kazandırılması için özel programlar geliştirilecek.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir